CSALÁDOK SZÖVETSÉGE A VILÁG BÉKÉJÉÉRT ÉS EGYSÉGÉÉRT

Érzelem és felelősség

Közeledik a karácsony, a szeretet ünnepe. Bár egész évben futunk az idővel és bizony, sokszor türelmetlenül szólunk egymáshoz, így karácsony táján felerősödik bennünk a család fontossága. Válogatunk az ajándéktárgyak között arra gondolva, ez vajon tetszeni fog-e annak, akinek megvesszük? És megérint az adakozás öröme. De a valódi boldogság az, amikor a gyermekünk kipirult arcát és csillogó szemét látjuk. Sajnos, sokan önhibájukon kívül, nem élnek családban. És azoknak még nehezebb, akik nem szerető családban élnek. Tizenhét évvel ezelőtt, 1989. november 20-án létre jött a Gyermekek jogairól szóló New Yorki Egyezmény. Az Egyezmény szövege megfogalmazza "a családnak a társadalom alapvető egységeként és valamennyi tagja fejlődésének és jólétének természetes környezeteként, meg kell kapnia azt a védelmet és támogatást, amelyre szüksége van ahhoz, hogy a közösségben szerepét maradéktalanul betölthesse". Mert az a nemzet jár jó úton, amely az ország jövőjét Családok Szövetségeként képzeli el.

Amerikában 1996 őszén létrejött egy szervezet a “Családok Szövetsége a Világ Békéjéért és Egységéért” melynek alapítója Reverend Sun Myung Moon. Majd ugyanabban az évben Magyarországon is megalakult a Családok Szövetsége közel 800 résztvevővel, melyet a Professzorok Béke Világ Akadémiája, a Nők Világbéke Szövetsége, a Cart Diák Szervezet vezető egyéniségei szerveztek meg. A Szövetség elnökével, Krebsz Tiborral beszélgettünk. Hogyan került kapcsolatba Moon tiszteletes tanításaival?

- 1990 elején, egyik este mentem hazafelé és nagyon el voltam gondolkozva úgy általában, az életről. Egy hirdetőtáblánál önkéntelenül megálltam, ahol olyan kérdések voltak felsorolva, hogy van-e jövőnk, hová tartunk, mi a létezés, az élet célja? Miért ismétli önmagát a történelem? Ezek a kérdések régóta foglalkoztattak, korábban már olvastam ilyen témájú könyveket. Ekkor odalépett hozzám egy hölgy és megkérdezte érdekel-e az, amit a táblán olvasok? Mondtam igen. Ő meghívott egy előadásra, és mert tetszett, elkezdtem járni ilyen ismeretterjesztő programokra. Megismertem a Professzorok Béke Világ Akadémiája, a Nők Világbéke Szövetsége, a Cart Diák Szervezet előadóinak gondolatait. Ezek az előadások a családi és erkölcsi értékekről szóltak.

- Ön miért tartja fontosnak a családot? - Amikor öt éves voltam az édesanyám meghalt. A bátyám is csak hét éves volt és édesapám abból az elgondolásból, hogy még túl kicsik vagyunk, szükségünk van az anyai gondoskodásra, úgy döntött újra házasodik. A nevelőanyukánknak már volt két nagyobb lánya. Ez a helyzet - úgy gondolom - mindenki részéről kompromisszum volt, ami hosszú távon nem segítette elő az egységes családi légkör kialakulását. És bennem, ahogy növekedtem, egyre erősödött az érzés, ha felnőtt leszek, másfajta családot szeretnék. Amikor találkoztam Moon tiszteletes tanításával, ez inspirációt adott nekem, meggyőzött arról, hogy lehet ideális családot felépíteni. Megtanított arra, milyen elvek szükségesek ahhoz, hogy ideális családom legyen.

- . . . és milyen elvek, értékek szükségesek? - Amikor a szeretetről, a szerelemről beszélünk, sokan azt gondolják, hogy szeretni mindenki tud. De ha mélyebben elgondolkodunk rájövünk, hogy erre nem tanítottak meg bennünket. Az iskolában, ha a tanáraink emberségesek és nem csak az adott tananyagot akarják leadni, belefér egy kis életvezetés is, de sajnos ez legtöbbször nem így van. Elsősorban a lexikális tudás van előtérbe hozva, az erkölcsi nevelés hiányzik. Elvárás, követelés persze van. Ha őszinték vagyunk, rájövünk nem olyan könnyű szeretetet adni, és legalább olyan nehéz elfogadni. Mert sokszor nem arról van szó, hogy az emberek nem akarnak adni, hanem küszködnek azzal, hogy egyáltalán el tudják fogadni azt, ha valaki szeretettel közeledik feléjük. Ezért is olyan fontos a család, mert a szeretetről legtöbbet ott tudunk tanulni, ott kapjuk meg az első nagy élményt. Ma a szeretet elsősorban érzelmekről szól, ami helyén is van. De a szeretet nem csak érzelem, hanem felelősség is és ezeknek harmóniában kell lenniük. A mai világban a filmek, a könyvek elsősorban az érzést igyekszenek kiemelni, mert így lehet a legjobban eladni. A párkapcsolat szentimentális, romantikus legyen, hozzon izgalmat. De a felelősségről kevés szó esik, pedig fontos hangsúlyozni a kitartást, a hűséget, a megbízhatóságot. Ha ez a két elem - érzelem és felelősség -, megfelelő módon harmonizálna, akkor sikeresebbek lennének a párkapcsolatok. Ma nagyon sokszor halljuk, hogy egy párkapcsolat kiüresedett. Miért? Mert szükségünk van arra, hogy folyamatosan változó és izgalmas legyen, de mellette kell egy állandó elem a felelősség is. Sajnos, ma a tiszavirág életű kapcsolatok a jellemzőek, pedig valljuk be, az ember a lelke mélyén, mindig vágyakozik egy állandó, kiegyensúlyozott párkapcsolatra. De ehhez az is fontos, hogy elhatározzam, az életemet veled szeretném leélni. És a környezetemnek ezt ki is kell nyilvánítanom házassági kötelék formájában. Igaz, hűségesnek és kitartónak lenni nehéz, mert ezekre nem csak a kapcsolat elején, a legszebb időszakban van szükség, hanem akkor is, amikor nehézséget tapasztalunk. A párunkkal szemben ezeket az elvárásokat általában fel is állítjuk, hiszen amikor bajban vagyunk, vagy szükségünk van segítő kézre, akkor mindnyájan szeretnénk abban bízni, hogy a társunkra számíthatunk. Szerintem ideális családot - a saját párkapcsolatomból kiindulva - megfelelő alapelvek alkalmazása, gyakorlása által, tartóssá lehet tenni.

- A Családok Szövetségén belül milyen előadásokat, programokat szerveznek? - Családi és hétvégi szemináriumokat tartunk, ismeretterjesztő előadásokat szervezünk. Fiataloknak "Éld az életet" és "Ne veszítsd el a fejed" drog és AIDS prevenciós előadásokat tartunk. Felhívjuk a figyelmet a drog használatának veszélyére. Tudom, sok hasonló program van, de a miénk abban különbözik a többitől, hogy nem csak a védőeszközök használatára hívjuk fel a figyelmet, hanem ami a nagyobb biztonságot jelenti, a tartós párkapcsolatokra. Ezeken az előadásokon a kérdés mindig az, hogyan lehet tartós párkapcsolatot létrehozni? Hol találja meg az ember az igazi társát? Ez mutatja számunkra az érdeklődést. Elsősorban arra hívjuk fel a fiatalok figyelmét, hogy a személyiségüket, a karakterüket, az erkölcsi alapjaikat erősítsék meg, és ezután vágjanak bele a párkapcsolatba, mert akkor már kellő ismerettel, érettséggel rendelkeznek. Arról próbálunk szólni, hogy nem azért kell az embernek megházasodnia, vagy férjhez mennie, hogy valaki szeresse őket, hanem azért, mert ők akarnak valakit szeretni. Ha egy ilyen adás jellegű filozófiára épül a párkapcsolat, akkor az biztosan sikeres lesz, mert az motiválja elsősorban a feleket, hogy a társamat tegyem boldoggá.

- Gyerekeknek is szerveznek programokat? - A társ szervezetünkkel közösen van Gyermeknap projektünk, ahol a fogyatékos és az egészséges gyerekeket, a társadalom perifériáján lévőket megpróbáljuk összehozni. Ezek a csellengő és fogyatékos gyerekek nagy hatást gyakorolnak egymásra. Olyan tapasztalatot szereznek önmagukról, amit nem is gondoltak volna, hogy ilyen emberség, együttérzés van bennük. Mert még nem volt lehetőségük ezt láthatóvá tenni.

- A Családok Szövetségében milyenek a "családok"? - A médiákban Moon tiszteletes elsősorban azáltal vált ismertté, hogy párokat adott össze. A szervezetünkben kétfajta házasság létezik. Vannak, akik maguk kerestek házastársat és vannak olyanok, akik Moon tiszteletes javaslatát kérték. Például én magam is annak idején így találkoztam a feleségemmel. Elküldtem a fényképemet Moon tiszteletesnek és a feleségem ugyanezt tette Szlovákiából. Ő úgy látta, lelkileg összeillünk, ezért azt javasolta, vegyük fel egymással a kapcsolatot. Moon tiszteletes a vallások és nemzetek közötti házasságokban azt a víziót látja, hogy a mai világunk széttagozódott szegényekre, gazdagokra, tanultakra, tanulatlanokra, vallásos és nemzeti tömbökre, ugyankkor azt vallja, hogy Isten számára nem létezik sem nemzeti, sem vallási, sem bőrszín, sem tudás általi korlát. Abból indul ki, hogy Isten jó szülő. És egy jó szülő a gyermekeit sem osztja fel ilyen kategóriákra. A szülő összefogja a gyerekeit, még ha karakterüknél fogva sokszínűek is, mert a szeretet áthidalja ezeket a korlátokat. A nemzetek és vallások közötti házasságokkal azt próbálja elfogadtatni az emberekkel, hogy lépjenek túl a nemzetiségi, a faji, a vallási, vagy a jóléti különbségeken. Sok esetben, egy gazdag országban születettet egy harmadik világban születettel próbál összehozni, ezáltal egyensúlyt teremtve a világban. És fel tudnak oldódni ezek a különbségek, persze nem könnyen. Most, hogy a saját gyermekeinket látjuk felcseperedni, azt tapasztaljuk, nekik tényleg mindegy, hogy az anyukájuk szlovák és én magyar vagyok. Szerintem óriási élmény számukra, hogy van két nyelvük, miközben rájönnek arra is, hogy valójában az embereknek a belső vágyaik, belső motivációjuk ugyanazok, csak a történelem közbeszólt, ami többnyire nem az emberek szíve vágya szerint volt.

- . . . és hány évesek a gyerekei? Ajánlja másoknak is ezt a fajta házasságot? - A kislányunk Kiara, december 22-én lesz 5 éves, a kisfiunk Dani, pedig három éves lesz február 5-én. A gyerekek egyértelműen a nyertesei egy ilyen házasságnak. Talán nincsenek is tisztában ezzel az adománnyal, amellyel rendelkeznek, hogy természetes módon tanulják meg a szüleik anyanyelvét. És az emberekről alkotott véleményük is más lesz. Az én édesanyám magyar volt, de édesapám német anyanyelvű, sváb közösségben nőtt fel Mohács mellett. Talán ezért sem áll távol tőlem ez a fajta házasság. Apukánk soha nem éreztetett velünk semmilyen nemzetiségi hovatartozást, természetes volt, hogy elfogadjuk a másik embert. És most a gyermekeim is, akik szlovák-magyar házasságban születtek, kapnak egy olyan szemlélet módot, hogy tiszteljék a másikat, és azért mert más nyelven beszél valaki, vagy más népcsoportba tartozik, nem kell kirekeszteni.

- Több nemzetközi házaspár is van a szervezeten belül? - Igen, például Szlovákiából, Romániából, Szerbiából, Iránból . . . Jól ismerjük egymást, rendszeresen összejövünk, többnyire vasárnap a gyerekekkel együtt, és közösen ebédelünk, beszélgetünk, játsszunk. Közvetlen a kapcsolat a családok között. Ezekbe a szűkebb közösségekbe is bárki bekapcsolódhat, szoktunk hívni rokonokat, barátokat, ismerősöket, ezáltal sokkal színesebbek a találkozások és jobban tudjuk bővíteni ismereteinket.

- Kinek és hogyan lehet jelentkezni nemzetközi házasságra? - Korhatár nélkül lehet jelentkezni. Egy jelentkezési lapot kell kitölteni, ahol a név, az életkor, az iskolai végzettség, a magasság, a súly és a vércsoport szerepel.

- Úgy tudom, több országban is jelen van a Családok Szövetsége. A vezetők között gyakoriak a találkozások? - A Családok Szövetsége mintegy 190 országban működik. Minden évben van egy világszintű, és két-három alkalommal kontinentális jellegű kongresszusa. Ezen kívül regionális kongresszusok is vannak, amelyek természetesen sűrűbbek. Regionális szinten Magyarország Szlovákiával, Csehországgal, Lengyelországgal és Szlovéniával van egy régióban, így többször van alkalmunk találkozni. Sokat tanulunk egymástól.

- Vannak olyan tapasztalatok, amelyeket érdemes átvenni egymástól? - Igen, a balkáni országokban, például Albániában a családi értékek erősebbek, mint Nyugat-Európában, vagy mint nálunk. Ez adódik a történelmükből, a kultúrájukból. A családi értékek szempontjából biztos, hogy sokat tanulhat tőlük Kelet - és a Nyugat-Európa egyaránt.

- A nemzetközi szervezet milyen feladatokat ad az egyes országok vezetőinek? - 80 %-ban önállóak vagyunk, a régiókra és az országokra van bízva, hogy ki, milyen módon próbálja a családi értékeket megvalósítani. Vannak természetesen főbb irányelvek, amelyeket be kell tartanunk.

- Együttműködnek más civil szervezetekkel? - Folyamatosan építkezünk. Amikor bejegyezték a Családok Szövetségét, akkor indult el a civil szféra Magyarországon. Mi lépésről-lépésre tanultuk meg a lehetőségeket és azt is, hogyan tudunk más területek képviselőivel együtt dolgozni.

- Véleményezési lehetőségük van a civil szférát érintő törvényjavaslatoknál? - Meghallgattak minket és más civil szervezetet is, amikor a lobbizásról szóló törvényjavaslatot készítették elő a Parlamentben. Sajnos nem mutattunk a kormány előtt egységes képet. Pedig fontos lenne, de ehhez konkrétan meg kellene egymással egyezni, és ezt a közös véleményt képviselni.

- És az önkormányzatokkal milyen a kapcsolatuk? - A Családok Szövetsége és a többi társ szervezetünk is a VI. kerületben van, így első sorban ezzel a kerületi önkormányzattal állunk kapcsolatban. Az önkormányzat realizálta már, hogy itt vagyunk, rendszeresen küldenek meghívót, információt. Illetve mi is keressük a lehetőséget, hogy valamilyen módon hozzájáruljunk a kerület életéhez. Tudatosítani szeretnénk, hogy amit csinálunk, az mások számára hasznos.

- Kapnak támogatást, részt vesznek pályázatokon? - Igen, próbálunk segítséghez, támogatáshoz jutni helyi, illetve országos pályázati lehetőségek által. Eleinte elég sok előítélettel kellett megküzdenünk. Szerencsére ez egyre ritkább, mert ma már a tevékenységet és az eszmét nézik az emberek, melynek a jelentősége túlnőtt azon, hogy egyfajta előítélet meg tudja akadályozni.

- És milyen csatornán keresztül tudják megismertetni az elveiket? - Direkt és indirekt módon. Szerintem a személyes példamutatás sokkal fontosabb, mint az intellektuális információ átadás. Persze az ismeretterjesztő előadások, a családi értékek fölkarolása is fontos.

- Hogyan lett a szövetség elnöke? A Családok Szövetségének két éve vagyok az elnöke. Korábban más városokban voltam képviselő, illetve városi elnök Kaposváron, majd Pécsett. Innen kerültem Budapestre. Jelenleg országos elnökként dolgozom.

- Hány helyen van a szövetségnek szervezete az országban? - Jelenleg Pécsett, Kaposváron és Győrben is.

- Tervek a fejlődésre? - Kitűztük magunk elé, hogy hét másik városban is megmutatjuk magunkat. Irodákat szeretnénk nyitni Debrecenben, Miskolcon, Salgótarjánban, Kecskeméten, Szombathelyen, Székesfehérváron és Nyíregyházán.

- Kiket várnak a tagjaik körébe? - A Családok Szövetségébe mindenkit várunk, a nagyszülőktől a kisgyermekig. A mi elképzelésünk a három generációs családmodell. Mert szerintünk mindenki vágyik nagypapára, nagymamára és unokákra. Csak különböző okok miatt, egyre kevesebb az ilyen hagyományos értelemben együtt élő három generációs család.

- Közeledik a karácsony. Hogyan készülnek a Családok Szövetségében a szeretet ünnepére? - Mint mindenütt, nálunk is felerősödnek a szeretet ünnepével kapcsolatos tevékenységek. A gyerekek karácsonyfadíszeket, a felnőttek ajándékot készítenek egymásnak, és a társ szervezeteinkkel közösen programot szervezünk.

- Programok 2007-re . . .? - A 2007-es esztendőben is változatlanul a családi értékeknek a hangsúlyozása és felkarolása a programunk, amelyet nyilvános előadások formájában rendezünk a Bajza utcai központunkban. Ezen kívül a drog és AIDS prevenciós programunkat is folytatjuk, amelybe sikerült bevonni több iskolából tanárokat és egészségügyben dolgozó nővéreket. Ők lettek ennek az előadás sorozatnak az előadói. Lesznek belső programok, melyben saját munkatársainkat, előadóinkat képezzük. Ezen kívül szeretnénk más szervezetekkel - akik hasonló területeken dolgoznak - felvenni a kapcsolatot, és velük közös programokat kidolgozni. Ha valaki betér hozzánk, a Bajza utcába mindig talál információs lapokat és ismertetőket a programokról. Azon is dolgozunk, hogy a Családok Szövetségének és a társ szervezeteknek színvonalas elérhetősége legyen, ahol az embereket informálni tudja. Az oldal már működik, folyamatos a fejlesztése.

- És mit vár a jövőtől? - A világot egyesével megváltani nem lehet. De úgy látom, amikor egy adott probléma társadalmi szintűvé növekszik, akkor már maguk az emberek vágynak arra, hogy létrejöjjön a változás. A családi értékek terén azt remélem, hogy a 2007-es esztendő tud egy olyan társadalmi lelkiismeretességet hozni, amikor tömegesen akarják az emberek, hogy sokkal erkölcsösebb, sokkal morálisabb életet éljünk Magyarországon, vagy akár a világ más pontjain.

- Ön boldog ember? - Az gondolom igen. Vannak céljaim, melyeket magam elé tűzök és megpróbálom teljesíteni, ezáltal a boldogság kézzel fogható. És ez nem csak pillanatnyi, mert életformává válik azáltal, hogy folyamatos.

CSALÁDOK SZÖVETSÉGE A VILÁG BÉKÉJÉÉRT ÉS EGYSÉGÉÉRT

Cím: 1062 Budapest, Bajza utca 54. mfsz. 2. Telefon: 354-1590 Email: iiwp@bekehaz.hu

(Szabados)