BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK

1997-ben, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park életrehívásával megvalósult a magyar természetvédelem régi álma: a sokáig egymástól külön álló védett területek összekapcsolásával létrejött a Balaton-felvidék összefüggő területére kiterjedő védett ökológiai rendszer. A nemzeti park a Balaton északi partján 1-15 km szélességü sávban húzódik a Tihanyi félszigettől a Kis-Balatonig. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park változatos tájaira hívjuk kedves olvasóinkat, ahol mindenki élményekkel teli napokat tölthet el. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága szeretettel várja túráikon, barlangjaikban, rendezvényeiken, bemutatóhelyeiken, szállásaikon és tanösvényeiken. Kiadványaik, erdei iskoláik, programjaik és táboraik is ennek a varázslatos világ értő, szerető megismerésében segítenek. A nemzeti park honlapja: www.bfnpi.hu

- A Balaton-felvidéki Nemzeti Park öt nagyobb tájegységet érint, a Balaton-felvidéket, a Déli-Bakony egy részét, a Tapolcai-medencét, a Keszthelyi-hegységet és a Kis-Balaton medencéjét. Melyek a tájegységek legfontosabb természeti értékei - kezdtük a beszélgetést a Balaton - felvidéki Nemzeti Park Igazgatójával, Balogh Lászlóval.

- A Balaton-felvidék geológiai értékekben bővelkedő terület. Az egyes földtani korok emlékei egyedülálló tájképi értékek. A Tapolcai-medence tanúhegyei, a Káli-medence kőtengerei, a Pécselyi-medence karrmezője vagy a Tihanyi-félszigeten található gejzírkúpok különleges látványt nyújtanak. A Balaton gyöngyszeme a Tihanyi-félsziget, amely tájképi adottságainak, földtani, geológiai képződményeinek, változatos növény- és állatvilágának, illetve történeti-kultúrtörténeti értékeinek köszönhetően 1952-ben az ország első tájvédelmi körzete lett. A Pécselyi-medence szőlőhegyei, az évszázados présházak, kőfalak, a Zádor-vár romja, a templomromok régi időket idéznek. A Káli- medencében középkori térszerkezetű falvak, műemléki igényességgel felújított lakóházak, messziről fehérlő templomocskák színesítik a tájat. A Hegyestűről csodálatos panoráma tárul a látogató szeme elé. A medence nagykiterjedésű gyepterületein legel az Igazgatóság szürke marha gulyája (250 egyed) és racka juh nyája (közel 400 egyed). A Tapolcai-medence látványos tanúhegyeivel, láp- és mocsárrétjeivel a Balaton hatalmas víztükrével, Európa egyik legszebb tájrészét alkotják. A Keszthelyi-hegység fő építőkőzete a dolomit, geológiai értékei a szálban álló sziklák, a sziklaszurdokok, kőfülkék és barlangok, míg a tájegység északi részén található Kovácsi-hegy - Tátika-csoport egykori hasadékvulkánjai másfajta alapkőzetről árulkodik. A Kis-Balaton a nemzetközi jelentőségű vadvizek védelméről rendelkező Ramsari egyezmény listájára 1979-ben került fel. Mintegy 232 madárfaj, köztük a magyar természetvédelem szimbóluma, a hófehér nagykócsag jelentős számban fészkel a térségben.

- És melyek a Balaton - felvidéki Nemzeti Park legfontosabb kultúrtörténeti emlékei? Várak, templomok, kápolnák, a nemzeti park hét csodája, melyet minden bel- és külföldi látogatónak ajánl?

- A természeti értékek megőrzése mellett kiemelten fontos, hogy a nemzet park területén található kultúrtörténeti értékek is megőrzésre, fenntartásra és bemutatásra kerüljenek. Nehéz a sok emlék közül párat kiemelni, de feltétlenül említést érdemel a Tihanyi Apátság, a Balaton-felvidék árpádkori templomromjai, a Szigligeti vár, a Csobánci várrom, de az e vidékre oly jellemző mosóházak is e kategóriába tartoznak.

- A Tihanyi félsziget "Európa Diplomás területe" címet kapta 2003-ban. Mivel érdemelték ki? Melyek a legfontosabb látnivalók?

- Az élő természeti értékek különlegességét a szubmediterrán klima adja (füles kuvik, manna kabóca, vető virág, őszi csillagvirág, nyugati ajtóscsiga), ennek ékes bizonyítéka a levendula is, mely szinte egybeforrt Tihany nevével. Nemzetközi hírneve ennek ellenére elsősorban sajátos földtörténeti múltjának, geológiai és geomorfológiai nevezetességeinek köszönhető. Az igazi szenzációt azonban az Európában egyedülálló gejzírkúpok jelentik. Az utóvulkáni hatásra feltörő hévforrások vizéből kicsapódott az oldott mész, kova, dolomit és kőzetté válva, gejzíritként rakódott le. A száznál több különleges alakú és belső szerkezetű sziklaképződmény többsége a félsziget nyugati részén található. Ezen egyedülálló vulkanológiai értékei jogosítják fel a félsziget jelentős részét az Európa Diplomára.

- Miért lett a lisztes kankalin a Balaton-felvidéki Nemzeti Park címernövénye? Melyek a jellemző növények, állatok? Látható még néha vidra? Mire figyeljünk? Mit láthatunk, hallhatunk?

- A fokozottan védett lisztes kankalin egyetlen hazai állománya a nemzeti parkunk területén, a Káli-medencében található. Ritkasága és szépsége miatt lett a park címernövénye. Egyébként kilenc fokozottan védett (csellingpáfrány, cifra kankalin, lisztes kankalin, légybangó, pókbangó, poszméhbangó, adriai sallangvirág, mocsári kardvirág, gyapjas gyűszűvirág) virág és csaknem 200 védett növényfaj található itt. A védett, ritka és érdekes állatfajok száma több százra tehető. Európai jelentőségű a lápi póc és az északi pocok állománya. Vizes élőhelyeken feltűnik a vidra is, mely Nyugat-Európából már szinte eltűnt.

- A Balaton közvetlen parti sávja az ország egyik legkiemelkedőbb idegenforgalmi övezete. Hogyan tudnak az átlagos turistából természetvédőt nevelni? Van erre valamilyen jó módszerük?

- Ehhez egyedül kevesek vagyunk. A legideálisabb az volna, ha az egész társadalom már az óvodás kortól kezdődően természetvédelmi, illetve kitágítva környezetvédelmi oktatási programban venne részt. Magunk részéről évi 300.000 látogatónkat 12 tematikus természetvédelmi bemutatóhelyünkre irányítjuk, ahol egyre nagyobb hangsúlyt helyezünk a természeti értékeink bemutatására, mely segíthet a természetvédelmi szemlélet erősítésében. Tanösvényeink, kiadványaink, szakvezetéseink és erdei iskoláink is ezt a munkát segítik.

- A tömegturizmusnak pozitív hatása lehet, ha a bevételekből jelentős összegeket fordítanak a természetvédelemre. Így van ez az Önök esetében is? Megfelelő az erkölcsi, az anyagi támogatottságuk?

- A költségvetési támogatás mellett egyre inkább a saját bevételeinkre és a pályázati forrásokra támaszkodva tudjuk csak természetvédelmi terveinket és céljainkat megvalósítani. A bevételek visszaforgatása nélkül elképzelhetetlen volna a működésünk. Ez napjainkra eléri a teljes működési költségünk 45 %-át! Az oktatás, szemléletformálás, erdei iskola program, alapvetően nem a gyorsan megtérülő gazdasági befektetések színtere és súlyos hibát követnénk el, ha ezeket a tevékenységeket ilyen szemüvegen keresztül vizsgálnánk.

- Igazgatóként melyek a legfontosabb tervei, céljai? Mit szeretnének fejleszteni?

- Szakmai céljaink közül folytatni kívánjuk a különböző élőhely rekonstrukciókat - elsősorban a gyepek és a vizes élőhelyek tekintetében -, valamint a fajmegőrzési programokat (ürge, északi pocok . . .). Turisztikai céljaink közül legfontosabb a Tihanyi Levendulaház Látogatóközpont, a Tapolcai-tavasbarlang fejlesztése és a Bakony-Balaton Geopark létrehozása. Szeretném elérni, hogy a Nemzeti Park területén lévő állami erdőterületek vagyonkezelését Igazgatóságunk végezhesse, mert sokszor kapunk panaszos leveleket, melyben felelősségre vonnak bennünket a "tarvágások" engedélyezése miatt. Mi a folyamatos erdőképet biztosító erdőkezelés irányába vinnénk a gazdálkodást. Az erdőre úgy tekintünk, mint a legmagasabb és legösszetettebb szintű társulásra, élőhelyre.

- Kérem a bemutatkozását! Hogyan került erre a csodálatos munkahelyre?

- 15 éves állami erdőgazdálkodási gyakorlat után, két-két év magán vállalkozási és erdészeti hatósági tapasztalat birtokában pályáztam meg az igazgatói állást, erdőmérnöki és természetvédelmi szakmérnöki diplomával a zsebemben. Az ország egy hasonló festőien szép vidékéről, a Dunakanyarból vetődtem a Balaton-felvidékre. A víz az erdő és a hegyvidék (Bakony) együttes jelenléte mindig is vonzott. A táj szépsége, harmóniája, természeti és kultúrtörténeti értékei csak később tárultak fel előttem igazán, melyek napról-napra erősítik döntésem helyességét. Jól érzem itt magam, melyhez hozzá járul kollégáim természet iránti elkötelezettsége. Sok a feladatunk, védeni kell a Balaton part zónáját és a Balaton-felvidéket, mert gyakran kerülünk szembe a térség "fejlődését" gazdasági, társadalmi fellendülését hirdető befektetői elképzelésekkel. Ezért civil szervezetekkel és hivatalos - a Balaton és környéke természeti értékeinek megóvását valóban képviselő - szervezettel is kötöttünk együttműködési megállapodást, ilyenek a Balaton Fejlesztési Tanács, vagy a Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság. A célunk azonos, csak mindenki egy kicsit más módszerrel szeretné azt elérni.

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

8229 Csopak, Kossuth u. 16.

Tel.: 87/555-260, 87/555-291

Fax: 87/555-261

Email: bfnp@bfnp.kvvm.hu

Internet: www.bfnpi.hu