FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK

A természet csodája . . .

Magyarország és Ausztria határán fekvő Fertő-Hanság Nemzeti Park a természet ritka szép szigete Magyarország nyugati kapujában. Az egykor hatalmas mocsár- és lápvilág táji jellegzetességei, egyedülálló növény- és állatvilága, nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyei, néprajzi és kultúrtörténeti értékek menedékhelyei révén, felkerült a világörökség listájára. A lenyűgöző természeti és kultúrtörténeti értékeket a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága őrzi a Bakonyaljától a Soproni-hegységig, a Dunától a rábaközi rétekig, tölgyesekig.

- Bemutatná ezt a nagy és változatos, gyönyörű területet? – kértük beszélgető partnerünket, Fersch Attila igazgató-helyettest.

- A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság a Nyugat-Dunántúl északi része, Győr - Moson-Sopron védett területein és Natura 2000 területein látja el a természetvédelmi feladatokat. Ez a táj – ha össze akarnánk foglalni – egy közös jellemzővel rendelkezik, a vizek bőségével. Talán a Soproni hegység kivétel, de még a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet is érinti a Dunát, csakúgy, mint a Szigetközi Tájvédelmi Körzet. A Fertő-Hanság területének az életében mindig meghatározó volt a víz. Maga a Fertő-táj Európa egyik legnagyobb nádas- mocsarával bír. A Hanság olyan megmaradt lápterületekkel, rehabilitált és rehabilitálható területekkel rendelkezik, ahol ott van a víz folyamatosan és más lecsapolt lápterületekkel, például az Ecsedi láppal ellentétben, ott a lehetőség, hogy a sokat szenvedett Hanság újra olyan legyen, mint régen volt. Olyan ez a táj kicsiben, mint az egész Kárpát-medence. A Nyugatról érkező itt néhány 10 km-en belül összefoglalva találkozik mindazzal, ami jellemző a Kárpát-medencére. Középhegységgel, mediterrán hangulatot árasztó lankákkal, dombsággal, mocsarakkal, alföldi pusztával, lápokkal . . . Ez a sokszínűség teszi érdekessé, vonzóvá a tájat, nemcsak a szemlélődő embereknek, hanem az élővilágnak is, hiszen csodálatos élőhelyet biztosít számukra. Biodiverzitást tekintve, kevés zuga van ennek a hazának, ahol több állat és növényfaj fordul elő ilyen kis területen. A Fertő-tó 1979 óta bioszféra rezervátum, a terület madárvilágának védelme érdekében 1989 óta tartozik a Ramsari egyezményhez.

- Átnyúlik a Fertő-Hanság Nemzeti Park területe Ausztriába. Milyen a kapcsolatuk, van együttműködés az Önök területével összefüggő osztrák nemzeti parkkal?

- Ugyanolyan elvek alapján végezzük a természetvédelmi tevékenységet a határ mindkét oldalán, de azt el kell mondanom, hogy 23.600 hektáros a nemzeti park a magyar oldalon, míg Ausztriában 10.500 hektáros a terület. Jellemzője mind a két nemzeti parknak, hogy mozaikos jellegű, a védett területek között vannak nem védett foltok. A kapcsolatunk három pilléren nyugszik. Egyrészt napi kapcsolat van a felügyelő személyzet, a természetvédelmi őrök között. És a napi öko-turisztikai, környezeti nevelési programok közösen zajlanak. Ha az egyikünknek szüksége van a másik segítségére, megtaláljuk egymást és közösen megoldjuk. A kapcsolatrendszer másik pillére a közös projektek, például a túzok program, a vadludak, vadrécék és vízi szárnyasok monitoringja, vizsgálata, kutatása. Közösek az ökoturisztikai fejlesztések és közösen szervezünk konferenciákat is. A harmadik pillér a Nemzeti Parki Tanács, amelynek osztrák és magyar delegáltjai többek között a két nemzeti parki fél vezetője, kutatói és a két felügyelő minisztérium szakpolitikai döntéshozói. Ez egy stratégiai döntéseket hozó Tanács, amely évente kétszer ülésezik.

- Milyen jellegű kutatások folynak?

- Az egyik leglátványosabb a vadlúd monitoring, ugyanis a Fertő tó 600 - 700 pár nyári lúd fészkelő helye. A nyári lúd hazánk egyik védett vadlúd faja. Emellett ősz közeledtével szeptemberben-októberben a messzi északról, az orosz tundráról, Kamcsatka vidékéről, megindulnak a vadlúd csapatok és negyven-ötvenezren itt töltik nálunk a telet. Ezeknek a monitoringja, számlálása folyik különböző időintervallumokban, a vonulási útvonalak nyomon követése a nyakgyűrűk révén. Külföldi kollégáinkkal együtt olyan nyakgyűrűket helyezünk ki a vadludakra, amelyek leolvashatóak befogás nélkül, így a vonulási útjuk nyomon követhető. Ezzel kapcsolatos ökoturisztikai programot is kínálunk. Például novemberben a vadludak húzásának a megfigyelése, amikor több százan kísérhetik figyelemmel a tóról ezrével kihúzó ludakat. Ugyanis a tavon éjszakáznak és a tó környéki területeken, a kukorica tarlókon, vagy a gyepeken szerzik be táplálékukat nappal, ami után visszarepülnek a tóra éjszakázni. Vannak betekintő helyek, kilátó tornyok, amelyek szabadon látogathatók, illetve vezetett programok, melyek nagyon látványosak. A másik érdekes kutatás a kerecsen sólyom védelmi program, amely az egész országra kiterjed. A fokozottan védett és féltett kerecsen sólymokra antennákat, műholdas nyomkövetőket teszünk, így tudjuk, merre kóborolnak éppen a Szigetköz térségében kikelt kerecsen sólyomfiókák. További közös kutatási programjaink érintik többek között a fokozottan védett túzokot, a parti madarak vonulását.

- A Fertő-táj a magyar és osztrák nemzeti parkokkal 2001-ben világörökség rangot kapott. Bemutatná mivel érdemelték ki ezt a kitüntető címet?

- Óriási elismerés volt, hogy a Fertő tavat és az azt övező tájat, településeit 2001-ben felvette az UNESCO a világörökségek közé. A felvételt Ausztria és Magyarország közösen kérelmezte. A táj a népi építészetével, műemlékeivel, az egymást követő civilizációk régészeti emlékeivel, szőlő- és borkultúrájával, valamint változatos növény- és állatvilágával érdemelte ki. És elismerése annak a tevékenységnek is, amelyet évezredek óta végez itt az ember, például természetbarát gazdálkodást, halászatot, pásztorkodást, nádgazdálkodást, vagy a külső területeken szelíd mezőgazdasági növénytermesztést. Ezek jól megférnek a természet érdekeivel, sőt a természeti értékek nagy többsége olyan élőhelyeket kedvel, amelyek “kezeltek” ahol a megfelelő életfeltételeket az ember biztosítja. Sok jó példa van erre. Nálunk ez több ezer éven keresztül fennmaradt, amit az UNESCO elismert és világörökség rangra emelt. De a rengeteg természeti látványosság, a tájhasználati hagyományok mellett, sok kultúrtörténeti nevezetesség és érdekesség is látható. Ilyen például a világörökség részét képező kis Ruszt városka, amely az egykori történeti Magyarország legkisebb szabad királyi városa volt, vagy a barokk Esterházy-kastély. Ilyen a nagycenki Széchenyi-kastély, benne a Széchenyi István emlékmúzeummal, vagy Fertőszéplak ahol a megfigyelhetőek paraszt-barokk házak a népi építészet szép példájaként. Itt született Széchényi Ferenc, Széchényi István édesapja. Fertőhomokon, Sarródon tájház látogatható. A világörökség kiemelkedő része a fertőrákosi kőfejtő is, amely Európa egyik legrégebbi és legnagyobb kőfejtője, a rómaiak is használták. Ma már nem működik, viszont jó akusztikával rendelkezik és természetes díszletet ad a nyaranta megrendezésre kerülő operaelőadásoknak. Sarród csendes utcáival, népi emlékeivel a nyugalmat kereső turisták célpontja. A faluban van a Kócsagvár, amely Igazgatóság központja is egyben.

- Bemutatná a tájvédelmi területeket és a növény és állatvilágát?

- A Fertőd-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében három tájvédelmi körzet van. A Pannonhalmi, a Szigetközi és a Soproni. A Soproni Tájvédelmi Körzet az Alpok-alji erdőknek, réteknek egy eklatáns példája itt Magyarországon - a Kőszegi Tájvédelmi Körzet mellett - ahol olyan tűlevelű erdők, bükkösök, tölgyesek vannak, amelyek savanyú termőhelyen, kristályos mélységi magmás alapkőzeten, egészen más erdőképet mutatnak, mint mondjuk a Mátrában, vagy a Bükkben. Ennek megfelelően az élővilága is más. A struccharaszt, a turbánliliom ugyanúgy megtalálható, mint a hazánkban nagyon ritka havasi palástfű. A Soproni-hegység erdeinek 50 %-a fenyves. A hegységben 67 védett, illetve fokozottan védett növényfaj él. Az állatvilágát tekintve, különböző kétéltűekkel találkozhatunk, mint például a gyepi béka tömegekkel, foltos szalamandrákkal, vagy a sárgahasú unkával. De láthatunk kormosfejű cinegét és megannyi más énekes madárfajtát is. A feketególya és uhu is fészket rakott itt. Összességében ez a körzet barátságos, jó kirándulóhely, történelmi látnivalókkal, gondoljunk csak a várhelyi kelta sírokra. Itt van hazánk első bányavidéke Brennbergbánya, amely ma már nem működik, de a bányászati múzeumban sok érdekesség látható.

- A Szigetközi Tájvédelmi Körzetben az elrabolt Duna ártéri-hullámtéri élővilágának megmentése hogyan halad?

- A Szigetközi táj az elmúlt másfél évtizedben drasztikus behatásokat szenvedett el, gondolok itt a Duna elterelésére. Ma az ország egyik legnagyobb vízi élőhely rekonstrukciója zajlik itt, a Felső-Szigetköz vízpótlása önmagáért beszél. Az Alsó-Szigetköz vízpótlása mostanában terveződik és remélhetőleg minél előbb, el is kezdődik. A vizek rendkívül jó ökoturisztikai lehetőségeket biztosítanak. És fontosak a kerékpár utak is. Páratlan természeti értékeket láthatunk, például a ritka és fokozottan védett méhbangó ugyanúgy megtalálható itt, mint a tömegével virágzó más orchideák, pl. a mocsári kosbor, de előfordul még pl. a ritka tüzes liliom is. Állatvilágát tekintve a vidra és a hód nagyon jól érzi itt magát. A hód a XIX. század végén már majdnem kipusztult, de a XX. század elején visszatelepedett Magyarországra természetes módon, elsőként a Szigetközbe. A fokozottan védett fekete gólya, réti sas és kerecsen sólyom is megtalálható. Jelentős szürke gém és vörös gém telepek jellemzik a gázlómadarak jelenlétét.

- Mit láthatunk a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzetben?

- Ez talán az egyik legváltozatosabb élőhelyekkel bíró tájvédelmi körzete hazánknak. Gönyű térségében még a Dunával is érintkezik. A Ravazd térségében kialakult lankás dombok, a Pannonhalmi dombság jelenti a fő terület magját. Elsősorban botanikailag és gerinctelen élővilágát tekintve jelentős ez a terület. Orchidea fajok tömegei találhatók itt a pókbangótól a mocsári kosboron át, a különböző nőszőfüvekig. A leánykökörcsin, a tavaszi hérics, a feketéllő kökörcsin, az árvalányhajak, mind-mind nagyon széppé teszik a gyepeket. A szitakötő fajok, fajok tucatjai, lepkék százai jellemzik a gerinctelen állatvilágot. A madarak közül a fekete gólya, darázsölyv és a holló jelentős értéke a tájnak. Ugyancsak kiemelendőek a fokozottan védett gyurgyalag nagy telepei is.

- Vannak olyan növények, állatfajok, amelyek csak a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban található?

- Az Észak-Nyugat Dunántúlon nagy a felelősségünk, hogy megakadályozzuk a Rákosi vipera kipusztulását. Ez egy olyan kígyófaj, amely a világon már csak két helyen található meg, a Kiskunságban és a Hansági területen, ezért kötelezően kiemelt feladatunk az élőhelyeinek biztosítása. Vannak olyan fokozottan védett növényfajok is a Fertő-Hanság Nemzeti Park területén, amelyek nagyon ritkák Magyarországon. Ilyenek például a láprétjeinken a kipusztulással fenyegetett lápi hízóka - ez egy rovarevő növény - vagy a hagymaburok, amely orchidea faj. Kiemelt jelentőségű a nagy kiterjedésű, nádas-mocsaras területünk, amely Európában is páratlan és azok a gémtelepek, amelyek százas nagyságrendben vannak a nádasban. Gondolok a nagykócsagra, a vörös gémre, a kanalas gémre, vagy a bölömbikára, melyek megőrzése szintén kiemelt feladatunk. Ugyancsak fontos a szikes, pusztai gyepek fenntartása, elsősorban legeltetés révén. Azt a szelíd tájgazdálkodást kell a szikes gyepeken biztosítani, amit évszázadok óta végzünk, így biztosítva van a pókbangó és más fokozottan védett növényfajaink terjeszkedése. Például az agárkosbor állományunk megszázszorozódott a 90-es évek óta. Vannak ilyen indikátor fajok, amelyek jelzik a munkánk eredményességét. Azt is tudjuk, hogy ha ezeknek megfelelünk, akkor sok más elvárásnak is megfeleltünk.

- A Fertő tó milyen vízimadaraknak és más élőlényeknek ad otthont?

- A Fertő (vagy Fertő tó) a kontinentális síkvidéki sós ún. sztyepptavak legnyugatibb képviselője, kora kb. 15-20 000 év. Sekélysége miatt vízszintje tág határok között változik, a történelem során többször kiszáradt, legutóbb az 1868-1872 közötti években. A XX. század első harmadában a tó és a vele vízrajzilag összefüggő Hanság lecsapolása és szabályozása miatt a tópart mentén, főleg a déli oldalon gyors ütemben elnádasodott. Ez a folyamat mára jelentősen lelassult, de nem állt meg. Ez a környezet sok vízimadárnak biztosít megfelelő életfeltételeket. Fészkel itt nagy kócsag, vörös gém és kanalasgém, nyári lúd. Madárvonulás idején megjelennek a cankók, partfutók, nádi énekesmadarak, amelyek közül kiemelendő a sitke. A tó jellemző halai a nyurga ponty, csapó sügér, csuka, garda, compó de előfordul a védett réti csík is. A tó nyugati részén, a Fertő-melléki dombokon ritka növényeket láthatunk, itt él a Boldogasszony-papucsa, a légybangó, a tarka és törpe nőszirom. Sok védett lepkefaj talált a területen élőhelyet, mint a nagy pávaszem, a tölgyfaszender, a sápadt szemeslepke. A tó keleti vidékén szikes puszta található, amelynek jellegzetes növényei a fertői mézpázsit, a sziki sóballa, a sziki őszirózsa. A területek fenntartása a régi magyar háziállatok feladata. Nemzeti Park Igazgatóságunk többek között rackanyájjal, bivaly és magyar szürkemarha gulyákkal legeltet e célból.

- A Hanság “lakóiról” mit tudhatunk?

- A Hanság mai felszíne a folyók homokos-kavicsos hordalékának lerakódása és a szél felszínformáló munkája nyomán jött létre. Területét a múlt század elején megépített Hanság-főcsatorna osztja ketté. A Kapuvári-Hany erdői gazdagok rovarokban, denevérekben és a réteken itt él az elevenszülő gyík. Fészkel a Hanságban a fokozottan védett uhu, fekete gólya és réti sas, valamint a ritka barna kánya. A Lébényi-Hanyt kiszáradó láprétek jellemzik, rajtuk többek között hússzínű ujjaskosbor, mocsári kosbor, nyári tőzike nyílik. A megmaradt tavakban a védett lápi póc is előfordul. A nádasokban kócsagok, vörös gémek, bölömbika fészkelnek. A Fehér-tó környékén él a ritka patkányfejű pocok. Bősárkány térségében az ún. Nyirkai-Hanyban pedig a visszárasztott területek a régi Hanság képét mutatják fészkelő és vonuló vízimadárfajok tucatjainak tömegeivel.

- Természetvédelmi területekben is bővelkednek. Mi a fő látványosságuk?

- A Nagycenki Hársfasor is természetvédelmi terület, Széchenyi István nagyszülei, gróf Széchényi Antal és Barkóczy Zsuzsanna telepítették ezt a 40 méter széles és 2,5 km hosszú fasort, az 1750-es években. Eredetileg 645 kislevelű hárs szegélyezte a sétányt, mára ezek egy része maradt csak meg, illetve a kihaltak helyét pótolták. A Pannonhalmi Arborétum az apátsági műemlék-együttes szerves folytatása. Különlegessége, hogy a hegy északkeleti, meredek lejtőjére telepítették. Ma mintegy 400 növényfajt gondoznak benne. A Soproni Botanikus Kert legnagyobb értéke a tűlevelű gyűjtemény, közte a japán nikkonfenyő és a mandzsu jegenyefenyő.

- Összefoglalná melyek a Nemzeti Park Igazgatóságának legfontosabb feladatai?

- Feladataink között szerepel a védett területek megfelelő szintű kezelése, mert amit természetnek hívünk, az közel sem az, csupán ún. természetszerű. Évszázadok óta zajlik itt emberi tevékenység, melynek hatására változik a terület. Nekünk az a célunk, hogy azok a gazdasági tevékenységek, tájhasznosítási formák, amelyek évszázadokon át biztosították a különböző fajoknak az élőhelyeit – szelíd tájgazdálkodási formákra gondolok – fenntartsuk. Mert ha egy gyepet nem legeltetünk, akkor rajta tájidegen növények szaporodnak el és eltűnnek az őshonos fajok. A felelősségünk abban van, hogy biztosítsuk a tájnak azt a hasznosítását, amely garantálja a védett értékek megmaradását. Másodsorban ezek kutatása nélkülözhetetlen. Mert a kutatási eredmények adják meg azokat az impulzusokat, azokat a háttér információkat, mit hogyan kell egy adott területen végezni. Harmadrészt pedig ezeket be kell mutatni a nagyközönségnek. És végül fontos az ifjúság nevelése, az erdei iskolák ezt a célt szolgálják. A tevékenységünk ezekből áll össze és ennek megfelelően kell a költségvetésünket tervezni.

- Hogyan tudják mindezt finanszírozni? Kapnak támogatást az államtól?

- Jól átgondolt tervezés alapozza meg az éves költségvetésünket, amely három pilléren nyugszik. Egyrészt a magyar államtól kapunk támogatást, ami a költségvetésből érkezik a környezetvédelmi tárcán keresztül. Ezt egészítjük ki Európai Uniós forrással, például a szelíd tájgazdálkodás után kapott agrár-környezetvédelmi pénzekkel. Harmadrészt, a fejlesztéseket projekt alapú finanszírozással, pályázatok útján végezzük. Az első kettő a védett értékek fenntartásához, a működéshez használódik fel.

- Úgy tudom, van természetvédelmi iskolájuk, látogatóközpontjuk is.

- Igen, korábban Sarródon a Kócsagvárban fogadtuk az erdei iskolába és a környezeti nevelési programokra érkező csoportokat, ma már Fertőújlakon van egy új, nagyon népszerű természetiskolánk, amely látogató és oktató központ is. Ebben a Csapody István látogatóközpontban állandó kiállítás mutatja be a Fertő és a Hanság természeti értékeit, valamint 42 fő befogadására alkalmas szálláshely is működik benne. Márciustól október közepéig tart nyitva a hét minden napján. A nemzeti park megalakulása óta - 1991-től - kiemelt feladatunknak érezzük megmutatni azokat a csodákat, amelyek nálunk látható. Évente sok tízezer ember talál meg bennünket és próbálunk annak a kihívásnak megfelelni, hogy elégedetten távozzanak tőlünk.

- Milyen programot ajánlana nekem, illetve más érdeklődőknek?

- A Fertő-Hanság nemzeti Park területén, mind a három tájvédelmi körzetben jelzett turista utak vannak, amelyek elviszik a látogatókat a látnivalókhoz. A Szigetközben, a Fertőn, a Hanságban sík a táj, ragyogó kerékpározási lehetőségek vannak. A Szigetközben a vízitúra lehetőségét emelném ki. Kenus, kajakos és csónakos túrákat lehet szervezni a mellékágakban, vagy a Mosoni-Dunán. A Fertőn a nádasban is van egy vízitúra útvonalunk, így be tudjuk mutatni a nádas-mocsár világát. A látogatóközpontunkban megannyi információs kiadvány beszerezhető. Ezek egy része a honlapunkon a www.ferto.hansag.hu is elérhetőek. Sok egyéni látogató is jön, akik nem igényelnek túravezetőt, ők a kiadványainkból tudnak információt, segítséget kapni. Vannak térképeink, kétnyelvű magyar-osztrák túrasegédletek, melyek leírást, térképvázlatokat tartalmaznak. Kiemelném a tanösvényeinket is. A Fertő mellett Fertőújlak, Sarród térségében négy madármegfigyelő kilátó van, amelyek szabadon látogathatók. Jó együttműködésben vagyunk a turisztikában érdekelt cégekkel, szervezetekkel, úgy az osztrák, mint a magyar oldalon. Hirdetett napokon kenutúra, madárles, Hanság-program . . . várja a látogatókat. Október 4-én például, Nemzetközi Madármegfigyelő Nap lesz, amely számos programmal várja az érdeklődőket. A nyílt napok közül felhívnám a figyelmet az október 11-én megrendezendő II. Dunántúli Magyar Szürke Szarvasmarha tenyészbika szemlére és vásárra, ami kézműves kirakodó vásárral egybekötött népünnepély. Utána novemberben a vadlúdak húzásának a távcsöves megfigyelése lesz. Korlátozott számban távcsöveket is tudunk biztosítani, illetve nagy állványos spektívekkel állnak a kollégáink rendelkezésre, amelyek a látogatók orra elé hozzák a madarakat.

- Dédelgetnek fejlesztési terveket?

- Most olyan időszak következik – úgy érzem – amikor forrásokat is lehet találni. Mindenki tudja, hogy az Európai Uniós források egy része a környezetvédelemre, a természetvédelemre fordítható. Ennek megfelelően kilenc önkormányzattal közösen összeállítottunk egy projektet. A régi Esterházy majorsági központot szeretnénk konzorciumban természetvédelmi bemutatóhellyé alakítani Sarród-Lászlómajorban. Igazi közönségcsalogató látványosság lesz. A hazai őshonos háziállatok, magyar szürkemarha, bivaly, rackajuh mellett, a gazdaságtörténeti rész is megjelenik interaktív bemutatókkal, látványos formában. Ez a projekt a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Programban az első fordulón már túljutott. A második fordulóban már a részletes projekt kidolgozásánál tartunk, ez egy fontos mérföldkő. A napokban adjuk be a KEOP Környezet –Energetika Operatív programra az erdei iskola fejlesztési pályázatunkat. Szeretnénk forrásokat találni a már megkezdett Hansági visszaárasztásokra, amely páratlan látványosságot és természeti értéket, élőhely rekonstrukciót jelent. Egy kétnyelvű nemzeti parki újságot is szeretnénk kiadni a térségben élők kiszolgálására. Az osztrák szomszédunkkal közösen ökoturisztikai programfejlesztéseket eszközlünk. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy jó projektekkel az EU adta lehetőségeket és forrásokat minél jobban fel tudjuk használni, hogy meg tudjunk felelni azoknak az elvárásoknak, amelyet a XXI. század kíván egy nemzeti parktól.

- Ön szerencsés ember, hogy ezen a gyönyörű helyen dolgozhat. . .

- Valóban szerencsés vagyok. Mint erdőmérnök 1991-ben végeztem és éppen akkor alakult meg a Nemzeti Park. Ideszegődtem, azóta itt dolgozom. Az erdészek hűségesek, ami a neveltetésünkből is következik. Büszke vagyok a Soproni Akadémiára, ami világviszonylatban is elismert diplomát adott.

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság programjairól, szálláslehetőségekről érdeklődni lehet a Csapody István Természetiskola és Látogatóközpontban, Fertőújlakon tel: 99/537-520, fax: 99/537-621, email: fhnpiinfo@fhnp.kvvm.hu, web:www.ferto-hansag.hu

(Szabados)