KÖZÉLETI  GAZDASÁGI  KRÓNIKA


SZERKESZTŐSÉG:
1538 Budapest, Pf.: 511
Telefon/fax: 394-2891
06 30 966-3509
E-mail: kronika@t-online.hu
Internet: http.//www.kronika.matav.hu
Főszerkesztő:
SZABADOS JULIANNA
Tervező
szerkesztő:
MESZLÉNYI GIZELLA
Olvasószerkesztő:
MARTON ESZTER
Szerkesztő:
ORMÁNDLAKY GÁBOR
Kiadja:
KRÓNIKÁS KIADÓ
1025 Budapest
Nagybányai út 74.
Engedélyszám:
B/PHF/945/1992
ISSN: 1586-5630
Terjeszti: a Hírker Rt., NH Rt.,
a Kiadói Kft., és alternatív terjesztők
Készült: Krónikás Nyomda